Filip Bielik - Datatek
0940 312 313 · filip@bielik.online

· registrácia domén
· tvorba webových stránok
· tvorba podnikových systémov
· predaj HW a SW
· vzdialená IT podpora
· starostlivos o IT sie